Startseite » 1731 Glowtschütz (Główczyce)

1731 Glowtschütz (Główczyce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGlowtschütz · · · Główczyce
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1927-1941

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 53281, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Glowtschütz* || Kreis Guttentag

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} młot w słup

Publikacje: –