Startseite » 1732 Goslawitz, Goselgrund (Gosławice)

1732 Goslawitz, Goselgrund (Gosławice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoslawitz, Goselgrund · · · Gosławice
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936-1941

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE  GOSELGRUND* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wspięty lew

Publikacje: –

Schlagwörter: