Startseite » 1733 Gwosdzian (Gwoździany)

1733 Gwosdzian (Gwoździany)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGwosdzian · · · Gwoździany
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1927-1936

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65173, b.p. (1935), APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE GWOSDZIAN* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: grusza na murawie, po obu stronach drzewa wisząca gruszka

Publikacje: –