Startseite » 1737 Mischline (Myślina) III

1737 Mischline (Myślina) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMischline · · · Myślina
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 56170, b.p. (1927), sygn. 67099, b.p. (1934); USC Kolonowskie, sygn. 149 (1932), sygn. 144, b.p. (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE MISCHLINE* || KREIS | GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy świerki na trzech pagórkach

Publikacje: –