Startseite » 1739 Ponoschau (Panoszów)

1739 Ponoschau (Panoszów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPonoschau · · · Panoszów
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 55965, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE PONOSCHAU* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: drzewo

Publikacje: