Startseite » 1741 Wendzin (Wędzina)

1741 Wendzin (Wędzina)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWendzin · · · Wędzina
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 73250, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE WENDZIN* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: święty Michał walczący ze smokiem

Publikacje: –