Startseite » 1742 Zwoos-Rendzin (Zwóz-Rędzina)

1742 Zwoos-Rendzin (Zwóz-Rędzina)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZwoos-Rendzin · · · Zwóz-Rędzina
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologie: Rustikale

1742 Zwoos-Rendzin (Zwóz-Rędzina)

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 64820, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE ZWOOS-RENDZIN* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: skrzyżowane grabie i kosa na podłożu, po prawej i po lewej po 3 kłosy, nad nimi sześcioramienna gwiazda,

Publikacje: –