Startseite » 1745 Autischkau (Ucieszków) IV

1745 Autischkau (Ucieszków) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAutischkau · · · Ucieszków
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø – mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 51010, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otok. {podwójne obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE_VORSTAND AUTISCHKAU * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w lewo, nad nim ostrze kosy

Publikacje: –