Startseite » 1750 Lenartowitz, Waldbrücken (Lenartowice) II

1750 Lenartowitz, Waldbrücken (Lenartowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLenartowitz, Waldbrücken · · · Lenartowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Topographisch

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 5570, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: topograficzne / motywy rustykalne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} . Gemeinde Waldbrücken  . || Krs. Cosel O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej budynek, po lewej chłop z łopatą

Publikacje: –