Startseite » 1751 Liebischau (Lubieszów) I

1751 Liebischau (Lubieszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLiebischau · · · Lubieszów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1788

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w.– 1.poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 30672, b.p. (1788)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}  GEMEIN LIEBIS[CHAU]

Opis pola pieczęci: dwa drzewa, a na nich trzy ptaki

Publikacje: –