Startseite » 1759 Plümkenau  (Radomierowice) III

1759 Plümkenau  (Radomierowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPlümkenau · · · Radomierowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku:-

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: H. Helmigk, Oberschlesische Landbaukunst um 1800, Berlin 1937, s. 237.

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE PLÜMKENAU GS || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z toporem na ramieniu, po obu stronach po jednym kwiecie

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 91