Startseite » 1773 Sczepanowitz (Szczepanowice, obecnie część Opola) III

1773 Sczepanowitz (Szczepanowice, obecnie część Opola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSczepanowitz · · · Szczepanowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1725

Chronologia odcisku: XVIII w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 129, fol. 254 (1725)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMN . SCEPANOWICE * *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} topór w słup, po jego prawej stronie litera A, po lewej litera S

Publikacje: –