Startseite » 1799 Klein Stanisch, Klein Zeidel (Staniszcze Małe) V

1799 Klein Stanisch, Klein Zeidel (Staniszcze Małe) V

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Stanisch, Klein Zeidel · · · Staniszcze Małe
· · · powiat strzelecki
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Der Bürgermeister in Klein Zeidel*  || Kreis | Groß=Strehlitz

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po lewej drwal ścinający sosnę, po prawej dwie sosny, w górze lecący ptak

Publikacje: –