Startseite » 1812 Chobie (Chobie) II

1812 Chobie (Chobie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćChobie · · · Chobie
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: 1929– 1933

Wymiary odcisku: 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt:  APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 145, b.p. (1929); sygn. 149, b.p. (1933)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *Gemeindevorstand Chobie* || Landkreis Oppeln

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drwal trzymający topór nad pieńkiem

Publikacje: A. Kulla, AG