Startseite » 1816 Carmerau, Karmerau (Spórok) IV

1816 Carmerau, Karmerau (Spórok) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarmerau, Karmerau · · · Spórok
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1790

Chronologia odcisku: 1776 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku:    –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt:  APOp, SO w Opolu, sygn. 3479, s. 19 (1790)

Typologia wizerunku: topograficzne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] COLONIE CARMERAU || GR. STREHLITZ ANT

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa budynki, sosna pomiędzy nimi oraz po prawej i lewej stronie

Publikacje:  –