Startseite » 193 Gross Mangersdorf (Magnuszowice) I

193 Gross Mangersdorf (Magnuszowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Mangersdorf · · · Magnuszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Justitia

 

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1835 – 1850

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 153, b.p. (1835); sygn. 189, b.p. (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[. MAN]]GER[[S]]D[[O]]RF GEM SIEG || FALKENBER[[G]] | CR[[A]]YS

Opis pola pieczęci: stojąca Temida z wagą w lewej i uniesionym mieczem w prawej ręce

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, PGPN 2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 193