Startseite » 217 Mauschwitz (Myszowice)  

217 Mauschwitz (Myszowice)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMauschwitz · · · Myszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Rustikale

            

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 191, b.p. (1840, 1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MAUSCHWITZ · GEM · SIGEL || FALCKENBERG | * CREYS * | 1776

Opis pola pieczęci: ostrze kosy w słup, za nim skrzyżowane grabie i cep

Publikacje: opis Wilpert III.17, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, PGPN 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 217