Startseite » 221 Nikoline (Mikolin)

221 Nikoline (Mikolin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNikoline · · · Mikolin
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Tiere

 

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1786 – XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: [[N]]IC[[K]]O[[LINER GEM SIG]] || FALCKENBERG | CREYS | 1786

Opis pola pieczęci: leżący osioł zwrócony w prawą stronę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 221