Startseite » 222 Niewe (Niwy)  

222 Niewe (Niwy)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiewe · · · Niwy
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Tiere

                                     

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 196, b.p. (1849), sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SIEG D GEMEINDE NIEWE || FALKENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} stojący kogut o wygiętym ogonie, zwrócony w prawą stronę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 222