Startseite » 229 Piechotzütz (Piechocice) I      

229 Piechotzütz (Piechocice) I      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPiechotzütz · · · Piechocice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Justitia

      

Datacja odcisku: 1860

Chronologia odcisku: 1818 – 1893

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 201, b.p. (1860)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PIECHOTZÜZ · GEMEIN · SIEG || FALKENBERG : | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} stojąca Temida z opaską na oczach, z wagą w lewej i uniesionym mieczem w prawej ręce, obok jej stóp data: 1818 (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, PGPN 2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 229