Startseite » 234 Polnisch Leipe (Lipowa) I   

234 Polnisch Leipe (Lipowa) I   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Leipe · · · Lipowa
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Waldmotive

         
Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 180, b.p. (1858, 1866)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LEIPEN GEMEIN · SIEGEL || FALCKENBERG | CREYS | 1776

Opis pola pieczęci: trzy drzewa liściaste (lipy?)

Publikacje: opis i ryc. M. Misztal, DPK; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 234