Startseite » 238 Raschwitz (Radoszowice)   

238 Raschwitz (Radoszowice)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRaschwitz · · · Radoszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

          

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 204, b.p. (1827), sygn. 153, b.p. (1835), SO w Niemodlinie, sygn. 2583, k. 20v (1828)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[RA]]SCHWITZE[[R]] GEM S || FALCKENBERG | CREYS | 1776 (?)

Opis pola pieczęci: człowiek stojący na łodzi z wiosłem w ręce, zwrócony w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, PGPN 1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 238