Startseite » 250 Scheppanowitz (Szczepanowice)

250 Scheppanowitz (Szczepanowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćScheppanowitz · · · Szczepanowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Tiere

 

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 155, b.p. (1847, 1851), APOp, SO w Niemodlinie, sygn. 928, k. 32v (1851)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CZEPPANOWITZER GEM. SIEG. || FALKENBERG | KREIS | 1776

Opis pola pieczęci: ptak (orzeł?) z rozłożonymi skrzydłami stojący na górze, zwrócony w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 250

Schlagwörter: