Startseite » 253 Schiedlow (Szydłów) I    

253 Schiedlow (Szydłów) I    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchiedlow · · · Szydłów
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Waldmotive

                

Datacja odcisku: 1866

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Niemodlinie sygn. 1241, b.p. (1866), APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 211, b.p. (1852); RO, akta osobowe sygn. 2910, bp (1886)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHIEDLOW · GEMEIN · SIG : || FALKENBERG | KREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo iglaste wyrastające z murawy, z prawej strony topór oparty o pień

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 253