Startseite » 265 Sowade (Zawada)   

265 Sowade (Zawada)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSowade · · · Zawada
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

                           

Datacja odcisku: 1857

Chronologia odcisku: 1842 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 74, b.p. (1856), sygn. 219, b.p. (1856)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE S[[AWADA]] FALKENB KREIS

Opis pola pieczęci: łódź żaglowa o jednym maszcie na wodzie (w dolnej części pola 1842)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 265