Startseite » 269 Stroschwitz (Stroszowice) II

269 Stroschwitz (Stroszowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStroschwitz · · · Stroszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1776 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: [[STROSC]]HWITZ GEM · SIGL || [[FAL]]CKE[[NBERG | CREYS]] | [[1776]]

Opis pola pieczęci: drzewo o trójkątnej koronie, po obu jego stronach po trzy kwiaty wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert III.36; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 269