Startseite » 573 Eiglau (Dzielów) II

573 Eiglau (Dzielów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEiglau · · · Dzielów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 2242, k. 33 (1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} EIGLAUER : GEM : SIG : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: św. Mikołaj w tiarze biskupiej i z pastorałem, po obu stronach świętego po jednym klęczącym małym dziecku

Publikacje: K. Maler, BO, s. 252; A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 464; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 573