Startseite » 28 Czissowa (Cisowa) II

28 Czissowa (Cisowa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzissowa · · · Cisowa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1896

Chronologia odcisku: 1896 – 1932

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 158, b.p. (1896, 1932), sygn. 40, s. 226 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE CZISSOWA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, za nimi dwoje skrzyżowanych wideł

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 28

Schlagwörter: