Startseite » 289 Boitmannsdorf (Bogdanów) II

289 Boitmannsdorf (Bogdanów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoitmannsdorf · · · Bogdanów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1899

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 187, b.p. (1899)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KR. GROTTKAU.

W polu: BOITHMANNS= | DORF (w górnej części pola ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 289