Startseite » 291 Ellguth (Ligota Wielka) II   

291 Ellguth (Ligota Wielka) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllguth · · · Ligota Wielka
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

         

Datacja odcisku: 1884

Chronologia odcisku: 1869 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 193, s. 568 (1884), sygn. 177, b.p. (1886)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || GROTTKAU

W polu: ELLGUTH | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 291