Startseite » 295 Falkenau (Chróścina)

295 Falkenau (Chróścina)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFalkenau · · · Chróścina
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1886

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 198, b.p. (1886, 1893)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KREIS GROTTKAU

W polu: FALKENAU

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 295