Startseite » 3 Autischkau (Ucieszków) II

3 Autischkau (Ucieszków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAutischkau · · · Ucieszków
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: 1818 – 1856

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 439, s. 35 (1826), sygn. 409, s. 48 (1841), sygn. 418, s. 42 (1842), sygn. 424, s. 59 (1854), sygn. 667, s. 220 (1854), sygn. 408, s. 55 (1856)

Legenda pieczęci w otoku: AUTISCHKAUER GEM: SIEGL || COSLER | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} mężczyzna trzymający w prawej ręce ceber z wodą, w lewej chorągiew (św. Florian)

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 35; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 3

Uwagi: w 1818 roku zmiana powiatu z raciborskiego na kozielski

Schlagwörter: