Startseite » 302 Gauers (Goworowice) I  

302 Gauers (Goworowice) I  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGauers · · · Goworowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Waldmotive

               

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 20 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: ZAO, KK, sygn. 27, b.p. (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}: DIE GEMEIN IN DAVERSDH

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 302