Startseite » 304 Gauers (Goworowice) III

304 Gauers (Goworowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGauers · · · Goworowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5802, k. 103 (1818)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI | SIEGEL | GAUERSCH | GROTTK[[O]] | CRE[[IS]]

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 304