Startseite » 309 Geltendorf (Giełczyce) IV       

309 Geltendorf (Giełczyce) IV       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeltendorf · · · Giełczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

      

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: 1917 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 203, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * Gemeindevorstand * || Kreis Grottkau

W polu: Geltendorf

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 309