Startseite » 311 Gläsendorf (Szklary) II       

311 Gläsendorf (Szklary) II       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGläsendorf · · · Szklary
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

          

Datacja odcisku: 1844

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4969, k. 49 (1839),

sygn. 6270, k. 47 (1844); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GLASENDORF · GEMEIN · S: || GROTTKAU | * CREIS *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług zwrócony w prawo, nad nim dwa ptaki w locie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 311