Startseite » 312 Gläsendorf (Szklary) III            

312 Gläsendorf (Szklary) III            

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGläsendorf · · · Szklary
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

    

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6270, k. 17 (1837), k. 28 (1851), k. 65 (1852), sygn. 6293, b.p. (1836)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | GLASENDORF | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 312