Startseite » 313 Graditz (Grodziszcze) I

313 Graditz (Grodziszcze) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGraditz · · · Grodziszcze
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1856)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | GRADITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 313