Startseite » 314 Graditz (Grodziszcze) II   

314 Graditz (Grodziszcze) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGraditz · · · Grodziszcze
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

            

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1841, 1858)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GRADIZ · GEMEIN · SIEGEL || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy snopy, nad nimi trzy ptaki

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 314