Startseite » 318 Graschwitz (Goraszowice) IV

318 Graschwitz (Goraszowice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGraschwitz · · · Goraszowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 208, b.p. (1885)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | GRASCHWITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 318