Startseite » 319 Graschwitz (Goraszowice) V

319 Graschwitz (Goraszowice) V

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGraschwitz · · · Goraszowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1864

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 208, b.p. (1864, 1874, 1881, 1882, 1883, 1892, 1893, 1907), sygn. 724, b.p. (1904, 1922), sygn. 209, b.p. (1913, 1919, 1920, 1929)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || GROTTKAU.

W polu: GRASCHWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 319