Startseite » 325 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) III

325 Gross Carlowitz (Karłowice Wielkie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Carlowitz · · · Karłowice Wielkie
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1917

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 190, b.p. (1917)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || Kreis Grottkau

W polu: Gross Carlowitz (nad i pod napisem w polu ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 325

Uwagi: pieczęć zabezpieczająca kopertę z kartami do głosowania w wyborach gminnych