Startseite » 328 Gührau (Gierów) I

328 Gührau (Gierów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGührau · · · Gierów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1909

Chronologia odcisku: 1909 – 1921

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 727, b.p. (1909, 1921)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEM. VORSTAND* || KR. GROTTKAU.

W polu: GÜHRAU

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 328