Startseite » 33 Dobroslawitz (Dobrosławice) II

33 Dobroslawitz (Dobrosławice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDobroslawitz · · · Dobrosławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Dobroslawitz (Dobrosławice) II

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: 1931 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 151, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE DOBROSLAWITZ * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu ręka trzymająca cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 33

Schlagwörter: