Startseite » 335 Hohen Giersdorf (Gałązczyce) III

335 Hohen Giersdorf (Gałązczyce) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohen Giersdorf · · · Gałązczyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1887), sygn. 204, b.p. (1880)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KR. GROTTKAU. W polu: HOHEN= | GIERSDORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 335