Startseite » 347 Klein Neudorf (Nowa Wieś Mała) III

347 Klein Neudorf (Nowa Wieś Mała) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Neudorf · · · Nowa Wieś Mała
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1068, k. 121 (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KLEIN NE[[U]]NDORF GEM : SIG : || GROTTKAU | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie skrzyżowane kosy skierowane ostrzem ku górze, pośrodku dwuzębne widły, nad widłami podkowa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 347