Startseite » 349 Klein Vorwerk (dzisiejsza część Otmuchowa)

349 Klein Vorwerk (dzisiejsza część Otmuchowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Vorwerk · · · Otmuchów
· · ·
Typologie:

Klein Vorwerk (dzisiejsza część Otmuchowa)

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1048, b.p. (1856, 1868), sygn. 1090, b.p. (1850, 1858, 1859)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM: SIG. | OTTMACHA | VORWERKS | GROTTKAU | CREIS.

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 349