Startseite » 351 Klodebach (Kłodobok) II     

351 Klodebach (Kłodobok) II     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlodebach · · · Kłodobok
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

         

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5277, k. 157 (1796, 1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KLODEBACH GEMEIN SIG || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pole dzielone w skos, w prawej górnej połowie winne grono, w lewej dolnej – lemiesz pługa skierowany ostrzem w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 351