Startseite » 353 Klodebach (Kłodobok) IV   

353 Klodebach (Kłodobok) IV   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlodebach · · · Kłodobok
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

         

 Datacja odcisku: 1819

Chronologia odcisku: 1769 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5634, k. 70 (1819), sygn. 5277, k. 99 (1824), sygn. 4925, k. 218, 237 (1846)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G : GLOTERBACH || GROTTKA: | * CREYS * | 17(69?)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kiść winogron z dwoma listkami

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 353