Startseite » 357 Laskowitz (Laskowice) I        

357 Laskowitz (Laskowice) I        

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLaskowitz · · · Laskowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

       

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1850), sygn. 1048, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | LASZKOWITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 357